Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Lipiec 3, 2018 Off By Staszek

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżenie wartości pieniądza danego kraju, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na przyrost inflacji (drożeją produkty importowane). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, motywuje inne państwa, które są najważniejszymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się ograniczeniem liczby produktów a także usług, które jesteśmy w stanie nabyć za konkretną cenę. Z reguły będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem ceny konkretnej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie ceny produktu bądź uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do wzrostu wartości waluty lokalnej do waluty obcej w sytuacji niestabilnych wartości walut (będzie on on kontrolowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji jest podniesienie siły nabywczej waluty lokalnej, ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego a także ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku cen dóbr importowanych. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych a także przyrost kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy w innych krajach.Stanem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.